VYHLEDÁVÁNÍ
Právě se nacházíte: Home » Sortiment » Logistická řešení

Logistická řešení

Bezchybné vychystávání
Bezchybné vychystávání
Bezchybné vychystávání
Bezchybné vychystávání

Bezchybné vychystávání

1.     Úvod do problematiky systémů pro vychystávání zboží a výrobků a pro dodávky materiálu
 
 
Pick by Light – Put to Light – Pick by Voice - Picking Cart
 
 
Kusová výroba, vysoká kvalita a krátký čas dodání – požadavky našich zákazníků neustále rostou. O to důležitější je proces skladování a manipulace zboží optimální v celém průběhu výrobního/distribučního řetězce.
 
Zejména s ohledem na internetové obchodování a zrychlování výroby, s rostoucími požadavky na krátký čas dodání a individualizaci přípravy objednávek, stále ještě mnoho manipulací ve skladech a distribučních centrech není provozováno plně automaticky, protože využívání lidské síly je často účinnější a pružnější.
 
Dokonce i ve výrobě nebo v distribučním procesu se zajištění rychlé a spolehlivé dodávky materiálu nebo zboží stává čím dál tím více důležitým s nárůstem různorodosti výrobních nebo dodacích variant. Ale všude, kde pracují lidé, není možné se ubránit jejich chybám – nesprávnému vychystávání, chybnému sčítání, zmatkům nebo nesrovnalostem v přípravě zakázky či objednávky podle dané technologie. Následné náklady vyplývající z nesprávného doručení, nákladné ověřování, chybějící nebo špatné díly ve výrobním nebo distribučním procesu atd., nelze podceňovat.
 
Systémy vychystávání od společnosti LogTech, s.r.o. a jejího partnera německé společnosti KBS Industrieelektronik GmbH pomáhají a podporují distribuční společnosti a výrobní podniky v optimalizaci jejich procesů a v minimalizaci chybovosti. To má opět velký dopad na zlepšení ekonomické efektivity. Protože žádná firma na světě se nepodobá jedna druhé, LogTech, s.r.o. nabízí v rámci České republiky a Slovenska individuální řešení pro každý typ požadavku a sortimentu materiálů či výrobků. Na míru, vždy spolehlivý a flexibilní.
 
 
 
 
2.     Oblasti možného využití systémů pro vychystávání zboží nebo výrobků:
 
Paletové sklady, výrobní nebo distribuční centra s volnými regály a policovými systémy nebo regálovými sekcemi, skladovací prostory vybavené zařízením pro hluboké zmražení, naskladnění a vyskladnění zboží a materiálu, zpracování vráceného zboží včetně reklamací, inventarizace, kontrola kvality, speciální skladové plochy pro manipulace, montážní stanice atd. apod.
 
 
3.     Dělení systémů pro vychystávání
 
 
 
3.1 Pick by Light
 
Volné ruce pro kompletování
 
Koncepce systému vychystávání se zobrazením dat na displeji (Pick by Light) spočívá v poskytování pokynů od řídícího centra skladu přímo ke skladovému operátorovi, jenž se nachází v konkrétní určené sekci skladové části. Pro tento účel se používá jednoduchý elektronický displej v kombinaci s jasně viditelným světelným značením, vybaveným jedním nebo několika ovladači a namontovaným v dané sekci. Informace jsou přenášeny přes přímé napojení na informační, inventarizační systém řízení skladu nebo na systém skladového řízení zásob.
 
 
 
 
 
 
Popis:
 
Operátor skladu může jednoznačně identifikovat danou část skladu a množství, které má připravit podle požadavku. Po vybrání zboží stiskne tlačítko OK a displej zhasne. Tato změna okamžitě vstoupí do používaného informačního systému. V závislosti na vybavení displeje je také možné podpořit tok informací o množství zásob (inventarizace) do příslušných informačních systémů.
 
 
 
3.2 Put to Light
 
Stacionární distribuce zboží (distribuční pobočka)
 
Vedle výše zmíněného jsou často uváděny do praxe i opačně fungující systémy (Pick to Light). Pro tento účel jsou určeny cílové vozíky (přepravky, kontejnery), jež jsou připraveny a uchyceny na daných pozicích a do kterých se provádí sběr zboží podle objednávky. Každá pozice je vybavena množstevním displejem. Položky, které mají být vychystány nyní přicházejí ke skladovému operátorovi jedna po druhé, např. pomocí automatického dopravníku nebo v případě dvou krokové metody, pomocí kompletovacího vozíku.
 
Po tomto přípravném kroku následuje identifikace (např. pomocí čtečky čárových kódů nebo RFID). Displej na cílovém vozíku (kontejneru, přepravce) se rozsvítí a ukáže množství objednaných položek. Operátor vloží požadované množství do odpovídajícího vozíku (kontejneru, přepravky) a potvrdí jej na displeji. Tato technologie se často používá pro distribuční pobočky nebo jako druhý krok ve vícestupňovém vychystávání.
 
 
 
3.3 Pick by Voice
 
Hlasové operace ve vychystávacích systémech
 
 
U mnoha logistických návrhů řešení je výhodné, když má operátor volné ruce a nemusí se příliš zabývat svým okolím a to zvláště v těch skladech, kde jsou dlouhé vzdálenosti, jenž musí být pokryty nebo v případech vychystávání zboží, kde jsou zapotřebí obě ruce. Na rozdíl od tradičního způsobu vychystávání s potvrzením nebo za použití RF terminálu, v tomto případě není narušený přirozený tok pracovních postupů: operátoři mají ruce a oči stále volné pro jejich pracovní činnost. Sluchátka a mikrofon zde zcela nahradí RF terminál. Díky větší svobodě pohybu a tím i akceschopnosti, se proces vychystání objednávek stává účinnějším a efektivnějším. Obsluha klávesnice, sledování displeje a čtení objednávkového seznamu – všechny tyto kroky jsou tak nadbytečné při použití hlasového systému vychystávání. Operátor se může plně soustředit na svou práci.
 
 
 
3.4 Supply of Material
 
Intervence sledování prostřednictvím senzoru
 
Jedním z cílů v materiálovém zásobování je snižování logistických nákladů díky optimalizaci technologie pracovních postupů. Stávající koncepce zásobování a vychystávání prostřednictvím tištěných seznamů objednávek v sobě zahrnuje mnoho zdrojů chyb a je také časově velmi náročná.
S cílem eliminovat riziko nesprávného výběru byl společností KBS Industrieelektronik GmbH vyvinut procesní systém PickTerm Sentinel, nabízený nyní i společností LogTech, s.r.o. v České a Slovenské republice. Při použití této metody je každá vybraná skladová sekce vybavena zařízením pro sledování procesu vychystávání. Snímač tohoto monitorovacího systému je umístěn přímo nad skladovou sekcí a je přidělen konkrétnímu umístění displeje v polici či regálu.
Software tohoto zařízení kontroluje, zde se operátor může nebo nemůže dostat do odpovídajích skladových prostor. V případě chyby je operátor informován jak vizuálně, tak i akusticky. Senzor také detekuje provedení správného postupu pracovního úkonu, jinak se úhoz na klávesnici displeje nebo jiného zařízení stane bezpředmětným.
 
3.5 Picking Cart
 
Systém Pick by Light k dispozici také pro mobilní použití
 
 
Princip Pick by Light prokázal úspěch u stacionárních aplikací, např. u volně navazujících regálů nebo policových systémů. Tento systém je nyní nově také k dispozici pro vychystávací vozík. To při vychystávání, realizaci několika objednávek ve stejné době znamená velkou výhodu, neboť vozík šetří čas a redukuje vzdálenosti. Operátor může být pověřen přípravou až 40-ti objednávek současně – vždy veden ukazatelem LED displeje.
 
Zařízení:
 
Jednotlivé úrovně nebo pozice vozíku jsou vybaveny nosným profilem, na který lze namontovat požadovaný počet displejů a ovládacích prvků. Vozíky také mají baterii a rádiový set, který komunikuje s centrálním evidenčním systémem pro řízení zásob nebo jinou kontrolní jednotkou.
 
Výhody:
Spolehlivé a rychlé vychystávací procesy.
 
KVALITA = spokojený zákazník
 
Účinnost logistických operací = nárůst produktivity
·        Zlepšení logistických služeb, pokud jde o kvalitu dodávek
·        Zvýšení transparentnosti údajů do sítí všech procesů v reálném čase
·        Snížení doby vyřizování objednávek, rychlé vyřizování naléhavých zakázek
·        Optimální trasování a využití vychystávacích oblastí
 
Bezpečnost
·        Snížení chybovosti při vychystávacím procesu
·        Inventarizace a množstevní korekce v reálném čase = spolehlivost skladových zásob
·        Permanentní inventarizace prostřednictvím okamžité zpětné vazby z akceptovaných vychystávacích pozic
 
Rychlost
·        Zvýšení rychlosti provedení požadované operace zaměstnancem
·        Zboží je možné rovnat přímo do kontejnerů pro přepravu
·        Snížení času na zásobování materiálem
·        Kratší doba dodání
 
Flexibilita
·        Optimalizace času na zpracování objednávek díky možnosti paralelního zpracování
·        Přizpůsobivost jakémukoliv skladu a ostatním požadavkům
·        Jednoduchá instalace, ihned připraven k použití
 
Rozšiřitelnost
·        Připojení dalších komponentů jako např. čtečky čárových kódů, vážící stanice, rádiového terminálu a automatických dopravních systémů
 
Personální a finanční zdroje
·        Krátký čas na zaškolení personálu a vysoce kvalitní proces vychystávání díky jednoduchému uživatelskému prostředí
·        Zvýšení motivace zaměstnanců z důvodů zjednodušení pracovních procesů a vyšší kvalifikace
·        Krátká doba amortizace

PŘIHLÁŠENÍ

Aktuality

Design & Programming Core Trade s.r.o. | © 2009 | Všechna práva vyhrazena